CÔNG TY CP THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GỖ LIÊN MINH 

2/13 Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (+84) 028 7306 7887

Hotline: 07 9999 7657

Email: info@hawacorp.com.vn

 

 

 

EVENT & PROJECT DIRECTOR

Mr. Ngo Minh Nhat

Phone: +84 79 915 3873

Email: nhat@hawacorp.com.vn

 

PR & MARKETING DEPT.

Mr.Tuong Truong

Phone: +84 938 969380

Email: marketing@hawacorp.com.vn

 

Mr. Jandy / Thi Bui

Phone: +84 38 678 1318

Email: marketing2@hawacorp.com.vn

 

CUSTOMER SERVICES

Ms. Phung Thanh Phuong Thao

Phone: +84 905 370 313

Email: sales6@hawacorp.com.vn

 

Ms. Le Thi Anh Ngoc

Phone: +84 935 652 556

Email: sales1@hawacorp.com.vn

 

Mr. Nguyen Vu

Phone: +84.902 510 587

Email: sales3@hawacorp.com.vn

 

Mr. Minh Tri

Phone: +84 971 533 900

Email: sales5@hawacorp.com.vn