CÔNG TY CP THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GỖ LIÊN MINH – HAWA CORPORATION

185 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Phone: (+84) 028 3526 4714/15/16

Hotline: 07 9999 7657

Email: info@hawacorp.com.vn

 

VICE GENERAL DIRECTOR

Ms. Tran Thi Ngoc Hieu

Phone: +84 944 736 530

Email: ngochieu@hawa.org.vn

 

EVENT & PROJECT DIRECTOR

Mr. Ngo Minh Nhat

Phone: +84 79 915 3873

Email: nhat@hawacorp.com.vn

 

PR & MARKETING DEPT

Ms. Cao Quyen Quyen

Phone: +84 915 643 815

Email: marketing@hawacorp.com.vn

 

CUSTOMER SERVICES

Ms. Phung Thanh Phuong Thao

Phone: +84 905 370 313

Email: sales6@hawacorp.com.vn

 

Ms. Le Thi Anh Ngoc

Phone: +84 935 652 556

Email: sales1@hawacorp.com.vn

 

Ms. Vo Thi  Soa – Rita Vo

Phone: +84 937 645 507

Email: sales4@hawacorp.com.vn

 

Mr. Tran Van Tu

Phone: +84 983 087 675

Email: sales3@hawacorp.com.vn