Bài Viết | 09. 04. 2019

“Gu” gỗ cho người Việt

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HAWA nói, người Việt đang rất quan tâm đến và đòi hỏi ngày một cao hơn với các sản phẩm nội thất. Buộc các nhà sản xuất phải đầu tư nhiều hơn không chỉ về mặt thiết kế mà còn tạo được không gian nội thất cho người dùng, làm cho họ có “gu” khác biệt.

Trích Báo thanh niên Online: Tạo Gu cho gỗ Việt